Monday, December 07, 2009

Chuyến thiện nguyện đầu năm 2010

Chào các bạn!
Năm sắp hết rồi, các tờ lịch cũ cũng đã hết nhiệm vụ của chúng và chúng ta sẽ làm cho chúng trở nên có ích hơn thay vì ...bỏ chúng đi trong khi có những nơi đang cần chúng ...tại sao chúng ta không chung tay thu gom chúng lại ...tạo nên 1 làn sóng mới để bắt đầu 1 năm mới bằng việc mang lại nhiều niềm vui cho những người cần chúng ta ^^ phải không các bạn?... (xem tiếp)

No comments:

Post a Comment