Saturday, November 21, 2009

BarCamp Saigon - Sự kiện IT

* Chủ Nhật, ngày 13 tháng 12, 2009
* Từ 8:00 sáng đến 17:00 chiều
* Trường Đại Học Quốc Tế RMIT
702 Đại lộ Nguyễn Văn Linh, Phường Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

BarCamp là một sự kiện về công nghệ trong đó người tham gia trực tiếp thuyết trình thảo luận các vấn đề xung quanh công nghệ, bao gồm lập trình, thiết kế web, ứng dụng công nghệ, đào tạo, thương mại điện tử,…

Sẽ không có thính giả mà chỉ có những người tham gia. Người tham dự chính là những người chủ tọa những nhóm thảo luận, trình diễn về công nghệ hoặc trở thành những người tình nguyện đóng góp vào họat động của sự kiện. Tất cả những chủ đề sẽ được đưa vào chương trình vào ngày diễn ra sự kiện. Những người có mặt tại sự kiện sẽ lựa chọn những chủ đề thảo luận mà họ muốn tham gia vào.

Bất cứ ai cũng có thể tham gia và hoàn toàn miễn phí.

http://www.barcampsaigon.org/?page_id=37

(trích phần giới thiệu từ trang chủ BarCamp)

No comments:

Post a Comment