Saturday, July 04, 2015

Làng Đạo Tặc

Ngày nảo ngày nao, ở một ngôi làng có tên là Làng Đạo Tặc, có một chàng trai hiền hòa tốt bụng có tên là Vô Danh. Một ngày nọ, chàng trai quyết định rời khỏi ngôi làng. Thuở nhỏ chàng được cha dạy đánh đàn ca hát nên chàng lấy đó làm nghề, đi đến đâu diễn đến đó kiếm tiền làm lộ phí.

Đến một hôm chàng đến một ngôi làng có tên là Làng Thần Tượng. Người trong làng rất thích nghe anh hát. Ngoài hát ra chàng còn làm rất nhiều điều tốt, đến nỗi mọi người đi đâu cũng nói với nhau: Làng Đạo Tặc thật là tốt, Làng Đạo Tặc thật là hay. Mỗi lần thấy anh pha trò hay có một hành động gì đó khác thường  là mọi người đua nhau bắt chước. Từ đó xuất hiện một bài hát “Ố ồ Đạo Tặc xi-tai, Đạo Tặc xì-tai…...”.

(Tuyển tập “Truyện viết khi đang ngủ”)

No comments:

Post a Comment