Tuesday, April 22, 2014

Gỡ bỏ mã auto tag trên facebook

Dành cho những bạn bị dính auto tag trên Facebook. Lưu ý là nếu bạn chỉ dính tag từ bạn của mình thì không sao cả. Chỉ khi bạn thực hiện những bước theo hướng dẫn của bài viết auto tag, khi đó bạn đã chạy mã tag bạn bè của mình vào.

Nếu bạn theo cách thức dưới đây mà không thấy gì, có khả năng là bạn không bị dính auto tag tự động chạy. Do có một số mã độc "hiền hiền" thì chỉ hướng dẫn chạy script một lần, tức là khi nào làm thì mới bị, chứ không gài mã độc chạy tự động.

Đối với chrome: vào extensions delete cái thằng tampermonkey ra là xong
- Chỗ biểu tưởng 3 gạch ngang góc phải ở trên tools > extensions kiếm tampermonkey click chuột vào thùng rác rồi xóa.
- Hoặc gõ vào thanh địa chỉ: chrome://extensions/ xóa thằng tampermonkey.Đối với Firefox: nhấn tổ hợp phím (ctrl + shift + A) kiếm thằng nào tên greasemonkey nhấn remove.

No comments:

Post a Comment